Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

 

Δεκέμβριος 2015

 

 
 
 
 
«ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
www.123espa.gr

 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

         ?  ΠΡΟΣΩΠΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ 31/12/2013 &

                                     ΜΙΑ ΕΜΕ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

         ?  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ. Α.Ε., ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ

         ?  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΚΑΔ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 
 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 
·         ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
·         ΠΡΟΒΟΛΗ  & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
·         ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΣ 
·         ΑΜΕΑ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ
·         ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ) & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
·         ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ κ.α.)
 
 
ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 
 

 

Ποσό Επιδότησης: Aπό7.500€ - Έως 75.000€

Ποσοστό Επιδότησης: Από 40% έως 50%

Διάρκεια Υλοποίησης: Έως 24 μήνες

 
 
 
Το γραφείο μας σας εύχεται: 
Καλές Γιορτές & Υγεία, Ευτυχία & 
Καλές Δουλειές για το 2016
 
 
 
 
 
«ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
Κηφισίας 90, Μαρούσι,15126
2108026100
 
www.123espa.gr
info@123espa.gr